Spausdinti Siųsti nuorodą

Verslo pradžia

Mes konsultuojame vietines, užsienio bendroves ir individualius asmenis visais klausimais susijusiais su verslo pradžia Lietuvoje ir bendrovių struktūrų kūrimu. Steigiant bendroves, mes įprastai padedame šiais klausimais:

Žinios ir patirtis

Vietinės juridinės formos pasirinkimas

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES), Europos Sąjungos teisė tapo Lietuvos nacionalinės teisės dalimi. Tai reiškia, kad kitų valstybių narių piliečiai gali pasinaudoti įsisteigimo laisve ir laisve teikti paslaugas Lietuvoje. Taigi, paslaugos Lietuvoje gali būti suteiktos neįsisteigus (taikant išimtis, nustatytas nacionalinės teisės ir leidžiamas ES teisės), su sąlyga, kad paslaugų teikėjas yra kitos valstybės narės pilietis ir vykdo veiklą laikinai. Šiuo metu, jei  asmuo nori įsteigti juridinį asmenį Lietuvos Respublikoje, yra galimos šios formos:

Dažniausias ribotos atsakomybės bendrovės tipas, kurį renkasi investuotojai ir verslininkai Lietuvoje, yra arba uždaroji akcinė bendrovė („UAB“) arba akcinė bendrovė („AB“).  Akcinė bendrovė arba „AB“ labiau tinka stambiems verslams su sudėtingesnėmis akcijų struktūromis ar toms bendrovėms, kurios ketina (A) laikyti savo vertybinius popierius finansų rinkose ir (B) pritraukti finansavimą iš viešųjų šaltinių. Pavyzdžiui, galima viešai prekiauti „AB“ tipo bendrovės akcijomis ir bendrovė gali įsigyti savo akcijų vertybinių popierių biržoje. „UAB“ tipo bendrovė negali viešai prekiauti vertybiniais popieriais arba įsigyti savo pačios akcijų. Tokio tipo bendrovė labiau tinka privačiam verslui. Paprastai, reikia maždaug nuo penkiolikos (15) iki trisdešimt (30) dienų tam, kad bendrovė būtų įsteigta. Bendrovė laikoma įsteigta kai ji yra įtraukta į Lietuvos Respublikos Juridinių Asmenų Registrą. 

Užsienietiškų žodžių vartojimas Lietuvos bendrovių pavadinimuose

Gan naujas 2012 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimas nurodo, kad juridinio asmens pavadinimas turi atitikti bendrinės lietuvių kalbos normas. Juridinių Asmenų Registras, gavęs prašymą laikinai įtraukti juridinio asmens pavadinimą į Juridinių Asmenų Registrą, privalo gauti Valstybinės Lietuvių Kalbos Komisijos patvirtinimą, kad siūlomas pavadinimas atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. Tačiau užsienietiškas pavadinimas gali būti užregistruotas kaip prekės ženklas ir bendrovės vartojamas  viešiesiems reikalams.

Vis dėlto, yra leidžiama užregistruoti juridinio asmens pavadinimą nesilaikant bendrinės lietuvių kalbos taisyklių, jeigu tas juridinis asmuo yra susijęs su užsienio juridiniu asmeniu ar kita organizacija. Taigi, užsienio bendrovėms yra leidžiama Lietuvoje registruoti savo filialus vartojant tą patį registruotąjį prekės pavadinimą.

Pažink savo klientą

Šiuo metu, kredito įstaigos, atidarančios sąskaitas bendrovės vardu, ieško informacijos apie tikruosius savininkus. Juridinių Asmenų Registras nereikalauja, kad akcininkai, kurie yra korporacijos, pateiktų informaciją apie fizinį asmenį, kuris turi daugiau nei 25% juridinio asmens akcijų.

ŠULIJA PARTNERS LAW FIRM VILNIUS, reg. nr. 302663221. Jogailos g. 11, VILNIUS, LT-01116, Lietuva. Faks.: +370 52051926. El. paštas: info@SulijaPartners.com

Kontaktai | Turinys | Pažink savo klientą | Privatumo politika | Pasiteiravimui | Nuorodos | Standartinės sąlygos | Advokatų reklama | Autorių teisės Į viršų