Spausdinti Siųsti nuorodą

Bankrotas ir restruktūrizavimas

Mes teikiame teisines paslaugas, susijusias su visais nemokumo ir restruktūrizavimo teisiniais klausimais. Konkrečiau, yra teikiamos šios paslaugos, aktualios šioje teritorijoje:

Žinios ir patirtis

Nemokumo procedūrų inicijavimas Lietuvoje

Lietuvos teismas priima sprendimą pradėti bankroto procedūras tuo atveju, jeigu padaroma išvada, kad: (a) bendrovė yra nemoki (tai reiškia, kad bendrovė nesumoka skolų ir kad bendrovės įsipareigojimai, kurių terminas jau pasibaigęs, viršija ½ nuosavybės vertės, nurodytos bendrovės balanse) arba bendrovė vėluoja sumokėti atlyginimus darbuotojams ar kitiems įnašams, susijusiems su darbo santykiais; arba (b) bendrovė viešai paskelbė, kad ji yra nemoki ir kad negali įvykdyti ir neįvykdys savo įsipareigojimų. Susijęs žmogus turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto procedūrų inicijavimo, jeigu bet kurios iš žemiau nurodytų aplinkybių yra išskirtinės:

Nemokumo užskaita

Lietuva nepripažįsta nemokumo užskaitos iš principo. Po to, kai teismo vykdomasis raštas, kuris inicijuoja nemokumo procedūras, įsigalioja, yra draudžiama padengti bet kokius finansinius įsipareigojimus, kurie nebuvo padengti iki bankroto procedūrų inicijavimo, įskaitant palūkanų, sutartinių baudų, mokesčių ar kitų mokėjimų mokėjimą, išskyrus tam tikrus mokestinius įsipareigojimus, kai tokia užskaita yra aiškiai leistina taikytinų mokesčių įstatymų.

Pirmenybės teikimas kreditoriams 

Lietuvos įstatymai neleidžia teikti pirmenybės bet kokiems kreditoriams. Jei tam tikriems kreditoriams buvo nesąžiningai teikta pirmenybė prieš bankroto procedūras, tikėtina, kad tokie sandoriai būtų ginčijami ar atmesti bankroto administratoriaus arba trečiųjų asmenų kreditorių. Tokiu atveju, būtų įsakyta grąžinti lėšas bankrutuojančiajam vienetui ir jos būtų paskirstytos visiems kreditoriams pagal prioritetų hierarchiją bankroto procese.  

Prioritetų hierarchija bankroto procese

Kreditoriai, turintys užtikrinimo priemones, nepriklauso kreditorių hierarchijai bankroto procese pagal Lietuvos įstatymą. Jie turi ypač stiprias užtikrinimo priemones ir jų reikalavimai yra patenkinami užtikrintu turtu, atėmus privalomus administracines išlaidas.

Kreditorių, neturinčių užtikrinimo priemonių, reikalavimai yra sprendžiami dviem etapais. Pirmasis etapas apima kreditorių reikalavimų tenkinimą be palūkanų ir sutartinių baudų, o antrasis apima pagalbinius reikalavimus į palūkanas ir sutartines baudas. Lietuvos reikalavimų pirmenybės hierarchija turi šią struktūrą:

Sutarčių atšaukimas po bankroto procedūrų iniciacijos

Dauguma jurisdikcijų leidžia kitai sutarties šaliai atšaukti sutartį po bankroto procedūrų inicijavimo. Įprastai nėra draudžiama nutraukti sutarčių su sąlyga, kad nemokumas yra konkrečiai nurodytas kaip netesybų atvejo įvykis, leidžiantis nedelstiną sutarties nutraukimą. Bankroto administratorius gali ginčyti tokį nutraukimą ir reikalauti vykdymo, nors tai retai nutinka praktikoje. Bankroto administratorius turi labiau privilegijuotą poziciją nutraukti sutartis dėl nemokumo. Jeigu per 30 dienų nuo tada, kai įsigaliojo tinkamas teismo įsakymas, inicijuojantis nemokumo procedūras, bankroto administratorius informuoja kitą sutarties šalį, kad bankrutuojančioji bendrovė nebetęs sutarties (išskyrus darbo sutartį ir sutartį, kuri suteikia bankrutuojančiai bendrovei tam tikras teises), tokios sutartys yra laikomos nedelsiant nutrauktinos. 

Teisminis restruktūrizavimas

Bendrovė, patirianti sunkumų, taip pat gali būti restruktūrizuojama, kas leidžia jai grąžinti skolas ir išsigelbėti nuo nemokumo. Kaip ir daugelyje jurisdikcijų, restruktūrizavimas apima neišspręstų reikalavimų sustabdymą. Reorganizacija gali būti vykdoma šiomis aplinkybėmis:

Praktikoje, bendrovės restruktūrizavimo variantas yra apsvarstomas iki bankroto procedūrų iniciacijos. Siekiant gauti teismo įsakymą restruktūrizavimui, privaloma parengti restruktūrizavimo planą, nominuoti restruktūrizavimo administratorių, informuoti kiekvieną kreditorių apie restruktūrizavimo planą ir administratoriaus kandidatūrą. Nuo 2010-ųjų, bendrovės kreditorių pritarimas restruktūrizavimo procedūrų inicijavimui nėra būtinas. Restruktūrizavimo planas, prieš pateikiant jį teismui, privalo būti patvirtintas 2/3 visų juridinio asmens narių. Gavus teigiamą teismo įsakymą pradėti restruktūrizavimo procedūras, įsigalioja žemiau išdėstyti apribojimai:

ŠULIJA PARTNERS LAW FIRM VILNIUS, reg. nr. 302663221. I korpusas, Jogailos g. 4, 3 aukštas, VILNIUS, LT-01116, Lietuva. Faks.: +370 52051926. El. paštas: info@SulijaPartners.com

Kontaktai | Turinys | Pažink savo klientą | Privatumo politika | Pasiteiravimui | Nuorodos | Standartinės sąlygos | Advokatų reklama | Autorių teisės Į viršų