Spausdinti Siųsti nuorodą

Akcijų pardavimas ir bendrovės pardavimas

Įsigijimų vertė dažnai sumažėja dėl klaidinančio deramo patikrinimo, neteisingai paskirstytos rizikos ir prastai parengtų sandorių dokumentų. Mes suprantame, kad pirkėjui yra kritiškai svarbu surinkti pakankamai informacijos apie perkamą bendrovę, jos įsipareigojimus ir kitą atitinkamą teisinę riziką. Kita vertus, pardavėjui taip pat yra kritiškai svarbu tinkamai paruošti bendrovę pardavimui ir išvengti galimų reikalavimų dėl neatskleistų įsipareigojimų. Mes padedame savo klientams sušvelninti šią riziką. Konkrečiau, mes:

Žinios ir patirtis

Akcijų pardavimas

Lietuvoje bendrovės dažniausiai yra įsigyjamos parduodant jų akcijas. Akcijų pardavimo sutartis turi nurodyti tokios bendrovės pavadinimą, teisinį statusą, registracijos numerį, registruotą bendrovės buveinę ir perleistų akcijų skaičių, klasę ir nominaliąją vertę. Pardavėjas dažniausiai informuoja bendrovės generalinį direktorių apie akcijų pardavimo sutarties įvykdymą pateikdamas jam vieną originalią akcijų pardavimo sutarties kopiją. Po užbaigimo, bendrovės generalinis direktorius (arba finansų maklerio įmonė, jei paskirta) privalo įrašyti akcijų perleidimą atitinkamose vertybinių popierių sąskaitose ir surašyti naujų akcininkų sąrašą Juridinių Asmenų Registre. 

Nuo 2015 m. sausio 1 d., tais atvejais, jei akcijų pardavimas viršija 25% visų akcijų arba kai parduodamų akcijų pirkimo kaina viršija 14,500€, jis turi būti patvirtintas notaro. Visgi, tai nėra taikytina, kai akcijų vertybinių popierių sąskaitos yra tvarkomos profesionalių finansų maklerių įmonių pagal taikytinus nacionalinius vertybinių popierių įstatymus. Be to, Lietuvos įstatymai leidžia asmenims patiems netaikyti Lietuvos įstatymo, nebent šis įstatymas privalo būti taikomas dėl taikytinų svarbesnių nacionalinių reikalavimų.

Bendrovės pardavimas 

Į bendrovės pardavimą yra įtraukiamas nuosavybės teisių rinkinys ir atitinkamų įsipareigojimų perleidimas pirkėjui, išskyrus teises, kurios negali būti perleistos tretiesiems asmenims. Bendrovės savininkai vis dar kontroliuoja bendrovę ir gali gauti dividendus, tačiau bendrovės vardas yra pavedamas naujam savininkui. Teisė į bendrovės pavadinimą, prekės ženklą ar kitas teises, priklausančias pardavėjui dėl licencijos sutarties, yra perleidžiamos pirkėjui kartu su kita nuosavybe. Bendrovės pardavimo sutartis turi būti sudaryta raštu ir patvirtinta notaro. Sutartis gali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis tik tada, jeigu buvo tinkamai atskleista viešajame registre. Bendrovės pardavimo sutartis privalo turėti tam tikras dalis:

ŠULIJA PARTNERS LAW FIRM VILNIUS, reg. nr. 302663221. I korpusas, Jogailos g. 4, 3 aukštas, VILNIUS, LT-01116, Lietuva. Faks.: +370 52051926. El. paštas: info@SulijaPartners.com

Kontaktai | Turinys | Pažink savo klientą | Privatumo politika | Pasiteiravimui | Nuorodos | Standartinės sąlygos | Advokatų reklama | Autorių teisės Į viršų