Drukuj stronę Wyślij link

Rosyjskojęzyczni

Kancelaria doradza i działa w interesie przedsiębiorców z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i innych krajów, które są zainteresowane działalnością na Litwie i w Unii Europejskiej. Kancelaria doradza rosyjskojęzycznym firmom w szerokim zakresie spraw korporacyjnych, umownych i prawnych na Litwie, doradza klientom z Rosji i krajów WNP na temat obowiązującego prawa Unii Europejskiej i, w razie potrzeby, reprezentuje klientów w sądach Litwy i Unii Europejskiej.

Prywatni rosyjskojązyczni  klienci zazwyczaj są zainteresowani zakupem nieruchomości na Litwie, zezwoleniem na pobyt i pozwoleniem na pracę. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty i działamy w imieniu klientów w litewskich instytucjach państwowych w rozwiązywaniu tych i innych problemów.

Również doradzamy lokalnym firmom zainteresowanym prowadzeniem działalności gospodarczej w Rosji i innych krajach WNP. Ponadto, mamy bogate doświadczenie poza Litwą, rozumiemy specyfikę rosyjskiego systemu prawnego i prowadzenia biznesu w tym regionie.

Prawnicy naszej Kancelarii profesjonalnie mówią po rosyjsku. Język rosyjski jest językiem ojczystym starszego prawnika Edwarda Pleshaka, kierownika pracy z rosyjskojęzycznymi klientami w naszej kancelarii.

Obszary praktyki

 • Pomoc dla rosyjskojęzycznych klientów na podjęcie działalności gospodarczej na Litwie i uzyskania odpowiednich zezwoleń od litewskich władz państwowych;
 • Doradztwo prawne w indywidualnych sektorach przemysłowych na Litwie, reprezentacja klientów w instytucjach państwowych i władzy wykonawczej na Litwie;
 • Doradztwo w zakresie prawa Unii Europejskiej, sankcji prawa konkurencji i innych przepisów unijnych;
 • Doradztwo firmom z krajów WNP w procesach towarów importowanych i eksportowanych, nałożenie podatku VAT; prawna ocena perspektyw odwołania od decyzji litewskiej służby podatkowej;
 • Doradztwo prawne w różnych sprawach importu towarów na Litwę i eksportu towarów do krajów WNP, doradztwo w sprawie stosowania Konwencji CMR;
 • Doradztwo dla klientów rosyjskojęzycznych o Migracji, uzyskania pozwolenia na pracę, przybycia i zamieszkania na Litwie wysoko wykwalifikowanych specjalistów (Niebieska Karta UE), czasowego i stałego pobytu na Litwie;
 • Pomoc prawna klientom w postępowaniu karnym na terytorium Litwy.

Klienci Międzynarodowi

Doświadczenie

 • Pomoc dla litewskich klientów w opracowywaniu dokumentacji umownej dotyczącej nabycia obsługi technicznej statku powietrznego w Rosji 
 • Opracowanie dokumentacji umownej na nabycie i przekazanie ponad 5 samolotów (Boeing, Airbus, Bombardier CRJ) do Rosji i Kazachstanu 7 samolotów do Tadżykistanu. Łączna wartość transakcji przekroczyła 300.000.000 US.
 • Pomoc dla funduszu USA w leasingu o silniki lotnicze do Tadżykistanu;
 • Pomoc dla litewskich klientów na rozszerzenie działalności administracji mieszkaniowej i narzędzia zarządzania w Rosji;
 • Doradztwo lokalnym klientom w sporze z główną władzą państwową Litwy w zakresie podatku VAT od importu części do samolotów z krajów spoza Unii Europejskiej;
 • Reprezentowanie interesów rosyjskich linii lotniczych w sądzie na temat odpowiedzialności pasażera, który zaatakował członków załogi samolotu.

ŠULIJA PARTNERS LAW FIRM VILNIUS, nr. rej. 302663221. Ul. Jogailos 4, I korpus, 3 piętro, 01116 Wilno, Litwa. Faks: +370 52051926. E-mail: info@SulijaPartners.com

Kontakt | Mapa strony | KYC | Polityka prywatności | Zapytania ogólne | Odnośniki | Zasady i warunki | Reklama usług | Prawa autorskie W górę