Drukuj stronę Wyślij link

KYC

Przed ustanawianiem powiązań handlowych z klientem, jesteśmy zabowiązani do zidentyfikowania naszych klientów. W przypadku gdy klient jest osobą prawną, tożsamość można ustalić na podstawie wyciągu z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców lub na podstawie uznanej międzynarodowej dokumentacji handlowej. Wymagamy również imię, nazwisko i datę urodzenia osób reprezentujących osobę prawną. Informacje o ostatecznym rzeczywistym beneficjencie mogą również być wymagane. 

Ostatecznym beneficjentem rzeczywistym uznawana jest osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio posiada więcej niż 25% wartości wyemitowanego kapitału akcyjnego danej spółki, lub która w inny sposób wywiera znaczący wpływ na zarządzanie spółką. Tożsamość osób fizycznych może być ustalona na podstawie paszportu, dokumentu tożsamości lub dokumentów uznanych międzynarodowo.

ŠULIJA PARTNERS LAW FIRM VILNIUS, nr. rej. 302663221. Ul. Jogailos 4, I korpus, 3 piętro, 01116 Wilno, Litwa. Faks: +370 52051926. E-mail: info@SulijaPartners.com

Kontakt | Mapa strony | KYC | Polityka prywatności | Zapytania ogólne | Odnośniki | Zasady i warunki | Reklama usług | Prawa autorskie W górę