Drukuj stronę Wyślij link

Postępowania sądowe i arbitraż

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie sporów sądowych i postępowań arbitrażowych, obejmującą wszelkie dziedziny prawa i rodzaje postępowań, związanych głównie z praktyką obrotu gospodarczego. Jesteśmy aktywni na wszystkich etapach postępowania, podejmując się wszechstronnego przygotowania i prowadzenia sprawy, wnoszenia pism procesowych, udziału w rozprawach, egzekucji orzeczeń,  egzekucji z weksla, a także prowadzenia negocjacji ugodowych oraz pomocy w osiągnięciu stosowania środków zapobiegawczych, sporządzania strategii prowadzenia postępowań. Mamy bogatą praktykę sądową w sprawach dotyczących  gromadzenia i oceny materiału dowodowego, egzekucji, stosowania prawa obcego oraz stosowania ograniczeń odpowiedzialności prawnej. Uczestnicząc we wspólnych projektach budujemy i utrzymujemy dobre relacje z renomowanymi zagranicznymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi 

W każdym przypadku staramy się znaleźć rozwiązanie, które pomoże uniknąć niepotrzebnego ryzyka i zbędnych kosztów, dlatego oferujemy  przygotowanie szczegółowego planu minimalizacji kosztów i ryzyka oraz pomagamy stronom w ocenie różnych sposobów rozwiązania konfliktu.

Zakres usług

ŠULIJA PARTNERS LAW FIRM VILNIUS, nr. rej. 302663221. Ul. Jogailos 4, I korpus, 3 piętro, 01116 Wilno, Litwa. Faks: +370 52051926. E-mail: info@SulijaPartners.com

Kontakt | Mapa strony | KYC | Polityka prywatności | Zapytania ogólne | Odnośniki | Zasady i warunki | Reklama usług | Prawa autorskie W górę