Drukuj stronę Wyślij link

Praktyki prawa

Šulija Partners Law Firm Vilnius oferuje Klientom korporacyjnym i indywidualnym pomoc prawną w różnych sferach ich aktywności biznesowej. Oferta obejmuje bieżące doradztwo prawne oraz reprezentację interesów Klienta zarówno w skomplikowanych postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, jak i w postępowaniach administracyjnych wszczętych przez organy władzy publicznej.
 
Staramy się utrzymywać i rozwijać dobre relacje z władzami publicznymi, co jest czasami przydatne przy skomplikowanych transakcjach i ułatwia zrozumienie perspektyw zmian w systemie prawnym. W razie potrzeby możemy skorzystać także z pomocy audytorów i innych specjalistów. Oferujemy optymalne, dopasowane do potrzeb rozwiązania problemów prawnych związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą oraz pomagamy zapobiegać powstawaniu tych problemów.W niektórych sektorach, na przykład w sektorze lotniczym Kancelaria posiada wiodącą pozycję w zakresie know-how na rynku usług prawniczych na Litwie.

ŠULIJA PARTNERS LAW FIRM VILNIUS, nr. rej. 302663221. Ul. Jogailos 4, I korpus, 3 piętro, 01116 Wilno, Litwa. Faks: +370 52051926. E-mail: info@SulijaPartners.com

Kontakt | Mapa strony | KYC | Polityka prywatności | Zapytania ogólne | Odnośniki | Zasady i warunki | Reklama usług | Prawa autorskie W górę